Paleisti Cooliris! Auto peržiūra
2008-06-06 vėl Lietuvos Karalystės vėliava.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas. Pirmą kartą vėl viešai Koncertas Sąjūdžio pradžiai 20 metų.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.98
2008-06-06 vėl Lietuvos Karalystėsvėliava.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas. Pirmą kartą vėl viešai 2008-06-06 Sąjūdžio pradžiai 20 metų koncertas.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.87
2008-07-06 Valstybės diena su Lietuvos Karalystės vėliava.

Violeta Sirvydytė. Organizavo ir fotografavo Milvydas Juškauskas. Baltasis raitelis, Vyties vėliava, Vyčių vėliava - Lietuvos Karalystės vėliava.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.99
2008-07-06 Valstybės diena. Prezidentų buveinė.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.98
2008-07-06 Valstybės diena. Prezidentų buveinė.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.98
2008-07-06 Valstybės diena, Valdovų rūmai.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.96
2008-07-06 Valstybės diena, Lietuvos Karalystės Valdovų rūmų atstatymo rėmėjai.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.97
2008-07-06 Valstybės diena. Lietuvos Karalystės vėliava prie paminklo Karaliui Gediminui.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.98
2008-07-06 Valstybės diena. Lietuvos Karalystės vėliava prie paminklo Karaliui Gediminui.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.97
2008-07-06 Valstybės diena. Lietuvos Karalystės vėliava prie paminklo Karaliui Gediminui.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.97
2009 01 01 Vyties vėliavos - Istorinės vėliavo gamybos ir naudojimo pradėjimo skatinimo veiksmai.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.98
2009-01-01 Lietuvos vėliavos diena.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas. Lietuvos vėliavos diena - sausio pirmoji. 2009-01-01.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.97
2009-01-01 Lietuvos vėliavos diena.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas. Lietuvos vėliavos diena - sausio pirmoji. 2009-01-01.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.87
2009-01-01 Lietuvos vėliavos diena.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas. Lietuvos vėliavos diena - sausio pirmoji. 2009-01-01,

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.95
2009-01-01 Lietuvos vėliavos diena.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas. Lietuvos vėliavos diena - sausio pirmoji. 2009-01-01.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.94
2009-01-01 Lietuvos vėliavos diena.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas. Lietuvos vėliavos diena - sausio pirmoji. 2009-01-01.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.95
2009-01-01 Lietuvos vėliavos diena.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas. Lietuvos vėliavos diena - sausio pirmoji. 2009-01-01.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.68
2009 03 11 "Istorinė vėliava" eisenoje Vilniuje.

Nufotografavo Milvydas Juškauskas. 2009-03-11."Istorinė vėliava" pirmą kartą oficialioje legalioje eisenoje.

Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.98
Lietuvos Karalystės vėliava iš Karaliaus Gedimino pilies Vilniuje siunčiama į Prūsų - Jotvingių pilį Lenkijoje. Agregoro aktas pradėtas 2009-05-09, Saulei tekant.

.
Š? tekst? visiems leidžiama skelbti nurodant - "Daliyvi? informacija".

Lietuvos Karalyst?s v?liava Pr?s? ir Jotvingi? žem?je.

2009 m. geguž?s 9 d. atitinkam? asmen? ?galiojimu Saulei tekant Lietuvos Karalyst?s v?liava iš Vilniaus Gedimino pilies atnešta prie paminklo Lietuvos Didžiajam Kunigaikš?iui Gediminui.
Rytin?s saul?s spinduliuos ir Šventaragio sl?nio paukš?i? ?iulbesy Lietuvos Karalyst?s v?liava greta Valdov? r?m? perduota pasiuntiniams pristatymui ? Pr?s? - Jotvingi? pil? Punsko apylink?se, kol kas Lenkijoje. Pri?mus pervežimui v?liav?, suskambo bokšto varpas.
V?liava aikšte pernešta šventov?s Lopai?iuose atstovams lydint su Žemaitijos Kunigaikštyst?s v?liava. Karališkus ženklus ant aprangos turin?i? policinink? lydimi pasiuntiniai Gedimino prospektu išvyko link Pr?s? – Jotvingi?. Visi vieningai link ne vieno t?kstantme?io m?s? vis? bendros istorijos, link tikr? Pr?s?, kuri? sak? neva neb?ra. V?liavnešiai vyko iškeltomis v?liavomis ir toli aidin?iais Apsaugos garb?s kuopos b?gno garsais. Žemai?i ...

Skaitykite daugiau...
Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.80
Lietuvos Karalystės vėliava iš Karaliaus Gedimino pilies siunčiama į Prūsų - Jotvingių pilį Lenkijoje. Agregoro aktas 2009-05-09. Vilnius, Gedimino pr.

.
Š? tekst? visiems leidžiama skelbti nurodant - "Daliyvi? informacija".

Lietuvos Karalyst?s v?liava Pr?s? ir Jotvingi? žem?je.

2009 m. geguž?s 9 d. atitinkam? asmen? ?galiojimu Saulei tekant Lietuvos Karalyst?s v?liava iš Vilniaus Gedimino pilies atnešta prie paminklo Lietuvos Didžiajam Kunigaikš?iui Gediminui.
Rytin?s saul?s spinduliuos ir Šventaragio sl?nio paukš?i? ?iulbesy Lietuvos Karalyst?s v?liava greta Valdov? r?m? perduota pasiuntiniams pristatymui ? Pr?s? - Jotvingi? pil? Punsko apylink?se, kol kas Lenkijoje. Pri?mus pervežimui v?liav?, suskambo bokšto varpas.
V?liava aikšte pernešta šventov?s Lopai?iuose atstovams lydint su Žemaitijos Kunigaikštyst?s v?liava. Karališkus ženklus ant aprangos turin?i? policinink? lydimi pasiuntiniai Gedimino prospektu išvyko link Pr?s? – Jotvingi?. Visi vieningai link ne vieno t?kstantme?io m?s? vis? bendros istorijos, link tikr? Pr?s?, kuri? sak? neva neb?ra. V?liavnešiai vyko iškeltomis v?liavomis ir toli aidin?iais Apsaugos garb?s kuopos b?gno garsais. Žemai?i ...

Skaitykite daugiau...
Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.75
Lietuvos Karalystės vėliava iš Karaliaus Gedimino pilies siunčiama į Prūsų - Jotvingių pilį Lenkijoje. Agregoro aktas 2009-05-09. Vilnius, Gedimino pr.

.
Š? tekst? visiems leidžiama skelbti nurodant - "Daliyvi? informacija".

Lietuvos Karalyst?s v?liava Pr?s? ir Jotvingi? žem?je.

2009 m. geguž?s 9 d. atitinkam? asmen? ?galiojimu Saulei tekant Lietuvos Karalyst?s v?liava iš Vilniaus Gedimino pilies atnešta prie paminklo Lietuvos Didžiajam Kunigaikš?iui Gediminui.
Rytin?s saul?s spinduliuos ir Šventaragio sl?nio paukš?i? ?iulbesy Lietuvos Karalyst?s v?liava greta Valdov? r?m? perduota pasiuntiniams pristatymui ? Pr?s? - Jotvingi? pil? Punsko apylink?se, kol kas Lenkijoje. Pri?mus pervežimui v?liav?, suskambo bokšto varpas.
V?liava aikšte pernešta šventov?s Lopai?iuose atstovams lydint su Žemaitijos Kunigaikštyst?s v?liava. Karališkus ženklus ant aprangos turin?i? policinink? lydimi pasiuntiniai Gedimino prospektu išvyko link Pr?s? – Jotvingi?. Visi vieningai link ne vieno t?kstantme?io m?s? vis? bendros istorijos, link tikr? Pr?s?, kuri? sak? neva neb?ra. V?liavnešiai vyko iškeltomis v?liavomis ir toli aidin?iais Apsaugos garb?s kuopos b?gno garsais. Žemai?i ...

Skaitykite daugiau...
Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.73
Lietuvos Karalystės vėliava iš Karaliaus Gedimino pilies Vilniuje siunčiama į Prūsų - Jotvingių pilį Lenkijoje. Agregoro aktas 2009-05-09.

.
Š? tekst? visiems leidžiama skelbti nurodant - "Daliyvi? informacija".

Lietuvos Karalyst?s v?liava Pr?s? ir Jotvingi? žem?je.

2009 m. geguž?s 9 d. atitinkam? asmen? ?galiojimu Saulei tekant Lietuvos Karalyst?s v?liava iš Vilniaus Gedimino pilies atnešta prie paminklo Lietuvos Didžiajam Kunigaikš?iui Gediminui.
Rytin?s saul?s spinduliuos ir Šventaragio sl?nio paukš?i? ?iulbesy Lietuvos Karalyst?s v?liava greta Valdov? r?m? perduota pasiuntiniams pristatymui ? Pr?s? - Jotvingi? pil? Punsko apylink?se, kol kas Lenkijoje. Pri?mus pervežimui v?liav?, suskambo bokšto varpas.
V?liava aikšte pernešta šventov?s Lopai?iuose atstovams lydint su Žemaitijos Kunigaikštyst?s v?liava. Karališkus ženklus ant aprangos turin?i? policinink? lydimi pasiuntiniai Gedimino prospektu išvyko link Pr?s? – Jotvingi?. Visi vieningai link ne vieno t?kstantme?io m?s? vis? bendros istorijos, link tikr? Pr?s?, kuri? sak? neva neb?ra. V?liavnešiai vyko iškeltomis v?liavomis ir toli aidin?iais Apsaugos garb?s kuopos b?gno garsais. Žemai?i ...

Skaitykite daugiau...
Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.77
Lietuvos Karalystės vėliava iš Karaliaus Gedimino pilies Vilniuje siunčiama į Prūsų - Jotvingių pilį Lenkijoje. Agregoro aktas 2009-05-09.

.
Š? tekst? visiems leidžiama skelbti nurodant - "Daliyvi? informacija".

Lietuvos Karalyst?s v?liava Pr?s? ir Jotvingi? žem?je.

2009 m. geguž?s 9 d. atitinkam? asmen? ?galiojimu Saulei tekant Lietuvos Karalyst?s v?liava iš Vilniaus Gedimino pilies atnešta prie paminklo Lietuvos Didžiajam Kunigaikš?iui Gediminui.
Rytin?s saul?s spinduliuos ir Šventaragio sl?nio paukš?i? ?iulbesy Lietuvos Karalyst?s v?liava greta Valdov? r?m? perduota pasiuntiniams pristatymui ? Pr?s? - Jotvingi? pil? Punsko apylink?se, kol kas Lenkijoje. Pri?mus pervežimui v?liav?, suskambo bokšto varpas.
V?liava aikšte pernešta šventov?s Lopai?iuose atstovams lydint su Žemaitijos Kunigaikštyst?s v?liava. Karališkus ženklus ant aprangos turin?i? policinink? lydimi pasiuntiniai Gedimino prospektu išvyko link Pr?s? – Jotvingi?. Visi vieningai link ne vieno t?kstantme?io m?s? vis? bendros istorijos, link tikr? Pr?s?, kuri? sak? neva neb?ra. V?liavnešiai vyko iškeltomis v?liavomis ir toli aidin?iais Apsaugos garb?s kuopos b?gno garsais. Žemai?i ...

Skaitykite daugiau...
Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.46
2009-05-09 Lietuvos Karalystės vėliava iš Karaliaus Gedimino pilies Prūsų - Jotvingių pilyje, kol kas Lenkijoje. Agregoro aktas.

.
Š? tekst? visiems leidžiama skelbti nurodant - "Daliyvi? informacija".

Lietuvos Karalyst?s v?liava Pr?s? ir Jotvingi? žem?je.

2009 m. geguž?s 9 d. atitinkam? asmen? ?galiojimu Saulei tekant Lietuvos Karalyst?s v?liava iš Vilniaus Gedimino pilies atnešta prie paminklo Lietuvos Didžiajam Kunigaikš?iui Gediminui.
Rytin?s saul?s spinduliuos ir Šventaragio sl?nio paukš?i? ?iulbesy Lietuvos Karalyst?s v?liava greta Valdov? r?m? perduota pasiuntiniams pristatymui ? Pr?s? - Jotvingi? pil? Punsko apylink?se, kol kas Lenkijoje. Pri?mus pervežimui v?liav?, suskambo bokšto varpas.
V?liava aikšte pernešta šventov?s Lopai?iuose atstovams lydint su Žemaitijos Kunigaikštyst?s v?liava. Karališkus ženklus ant aprangos turin?i? policinink? lydimi pasiuntiniai Gedimino prospektu išvyko link Pr?s? – Jotvingi?. Visi vieningai link ne vieno t?kstantme?io m?s? vis? bendros istorijos, link tikr? Pr?s?, kuri? sak? neva neb?ra. V?liavnešiai vyko iškeltomis v?liavomis ir toli aidin?iais Apsaugos garb?s kuopos b?gno garsais. Žemai?i ...

Skaitykite daugiau...
Komentarų: 0 - Vertinimas: 4.80

Nuotrauku spausdinimas

Albumo duomenys

 

Lietuvos Karalystės vėliavų laisvos gamybos ir laisvo įsigyjimo atstatymo veiksmai.

Albumų navigacija: 6 / 15

Vartotojo duomenys

 
  • Atpildas
  • Vartotojas nuo:2008 Jun 18
  • Albumai / nuotraukų kiekis:16 / 2047