XQ1
rytai....vakarai... - 592
 rytai....vakarai... - 592
dainadaina
spalvotos mintys.... - 635
spalvotos mintys.... - 635
dainadaina
ledo rūmai...
ledo rūmai...
dainadaina
kažkas atsitiko...
kažkas atsitiko...
dainadaina
laiškai,gamtos rašyti - 371
laiškai,gamtos rašyti - 371
dainadaina
akimirkos.... - 721
akimirkos.... - 721
dainadaina
pajusk ir išgirsk.... - 551
pajusk ir išgirsk.... - 551
dainadaina
tiesiog-mano miestas - 481
tiesiog-mano miestas - 481
dainadaina
nuotaikos... - 124
nuotaikos... - 124
dainadaina
tiesiog-mano miestas - 480
tiesiog-mano miestas - 480
dainadaina
siluetai.... - 526
siluetai.... - 526
dainadaina
spalvotos mintys.... - 634
spalvotos mintys.... - 634
dainadaina
pajusk ir išgirsk.... - 549
pajusk ir išgirsk.... - 549
dainadaina
tiesiog-mano miestas - 479
tiesiog-mano miestas - 479
dainadaina
rytai....vakarai... - 591
 rytai....vakarai... - 591
dainadaina
ryto tyla...
ryto tyla...
dainadaina
nuotaikos.-aš lauksiu prie. ...
nuotaikos.-aš lauksiu prie...
dainadaina
švenčių nebūna per daug...
švenčių nebūna per daug...
dainadaina
tiesiog-mano miestas - 478
tiesiog-mano miestas - 478
dainadaina
spalvotos mintys.... -žvilg ...
spalvotos mintys.... -žvilgsnis...
dainadaina