1919 Latvija Lačplėša kara ordenis III..    
Atpildas » 1919 Latvija Lačplėša kara ordenis III.. (0)
Reportažas 265 4.97
Siųsti šią nuotrauką kaip elektroninį atviruką Nufotografavo Milvydas Juškauskas. L?cpl?ša kara ordenis - iedibin?ts 1919. gada 11. novembr?.
Tai pirmas ir aukš?iausias karinis Latvijos apdovanojimas. ?kurtas 1919 metais tuometinio kariuomen?s vado Janio Balodžio iniciatyva. Tai baltas emaliu padengtas griaustinio ir ugnies kryžius (latviška svastika) su raudonais ir paauksuotais apvadais. Averso centre medalionas su tautinio karžygio La?pl?šio, kovojan?io su lokiu, atvaizdu.
Reverse yra data 1919 lapkri?io 11 d.- diena, kai Latvijos kariuomen? išvar? iš Rygos Bermondt'o- Avalovo kariuomen?- ir išgraviruotas užrašas "Par Latviju"- už Latvij?. Ant kryžiaus briaun? yra iškalti HB inicialai- juvelyro Hermanis Banks inicialai. Ordin? suk?r? J. Liberts. Apdovanotieji taip pat gaudavo ir diplom?, sukurt? R. Zarins, su trumpu gav?jo žygdarbio aprašymu. Apdovanojimas buvo trij? laipsni? ir teikiamas vien tik už karinius nuopelnus asmenims, kurie didvyriškai vykd? savo pareig? valstybei ?veikdami didelius sunkumus. Prieš gaudami aukštesnio laipsnio apdovanojim? pretendentai tur?jo b?ti apdovanoti žemesniais ordino laipsniais.
Tarp apdovanot?j? ordinu buvo ir 11 lietuvi?. Ordin? buvo gav? ir tokie gars?s asmenys kaip Juzefas Pilsudskis, Benito Mussolini, maršalas ir generalisimas Ferdinandas Fošas. Šiuo ordinu taip pat buvo apdovanota Verdeno tvirtov? už jos gyn?j? parodyt? heroizm? I Pasaulinio Karo metu.
Nuotraukoje matomas III klas?s ordinas.

Nuotrauku spausdinimas

Albumo duomenys

 

卐 Svastika LT LV iki 1990 m. Milvydo Juškausko nuotraukos - įrodymai. Leidžiama prisijungti nuorodą. Kopijuoti ne.

Nuotraukų navigacija: 85 / 197

Albumų navigacija: 4 / 13

Vartotojo duomenys

 
  • Atpildas
  • Vartotojas nuo:2008 Bir 18
  • Albumai / nuotraukų kiekis:16 / 1808

Funkcijos

Nuotraukos ypatybės

 
  • Patalpinta:2009 Geg 17 18:48
  • Dydžiai:206x422
  • Failo dydis:27KB

Žymelės

Pasiūlyti daugiau žymelių

Pasiūlykite savo žymelių (atskirtų kableliais)

Galite siūlyti bet kokias žymeles, kurios jūsų manymu yra tinkamos nuotraukai ir kurių nėra jau esančiame žymelių sąraše. Jei nuotraukos autorius nuspręs, kad jūsų pasiūlymas šiai nuotraukai tinkamas, jis galės priimti pasiūlymą ir jis atsiras nuotraukos žymelių sąraše.