Atpildas альбомы

Praeities naudojimo ateičiai įrodymai. Milvydas Juškauskas ir kt.

Istorinių vėliavų laisvos gamybos ir laisvo įsigyjimo atstatymo veiksmai.

M.J. tyrimų ir sugalvojimų įgyvendinimo įrodymai - virš 100.