DELFI Foto naudojimosi taisyklės

Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės reglamentuoja DELFI ir fizinio asmens (toliau vadinamo Vartotoju) santykius, atsirandančius DELFI teikiant, o Vartotojui naudojantis nuotraukų ir kitų vaizdų talpinimo ir (arba) peržiūros paslauga (toliau vadinama DELFI Foto) adresu foto.delfi.lt.
Jokie juridiniai asmenys negali naudotis DELFI Foto paslaugomis, nebent DELFI ir konkretaus juridinio asmens susitarimu nustatoma kitaip.

Sąvokos

DELFI Foto - DELFI teikiama paslauga, leidžianti Vartotojams:
1) talpinti savo nuotraukas ar kitą Vartotojui priklausančią grafinę bei vaizdinę medžiagą ("Turinys") DELFI Foto svetainėje;
2) viešai demonstruoti patalpintą Turinį DELFI Foto svetainėje;
3) peržiūrėti DELFI Foto svetainėje kitų Vartotojų patalpintą Turinį;
4) šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis atvaizduoti Turinį kitose nekomercinėse interneto svetainėse.

Standartinės DELFI Foto funkcijos – visiems Vartotojams, tam tikrai jų grupei ar konkrečiam Vartotojui suteikti įrankiai, kurių pagalba galima teisėtai naudotis Turiniu.

Nuostatos

DELFI neredaguoja skaitytojų talpinamo Turinio, tačiau gali perkoduoti jį ar pakeisti formatą, padarant tinkamu naudojimui DELFI Foto paslaugoje.

DELFI neatsako už Turinį, komentarus ir tekstus, kuriuos paskelbė bet kuris Vartotojas (tiek Turinio savininkas, tiek DELFI Foto lankytojas).

DELFI Foto svetainėje draudžiama talpinti neteisėtus, neetiškus ar nekokybiškus Turinį ir (arba) komentarus, įskaitant:
- Turinį, kuris nepriklauso Vartotojui ir (arba) kurio Vartotojas neturi teisės atgaminti, platinti, viešai rodyti ar viešai skelbti;
- blogos techninės kokybės Turinį;
- nesusijusi su tema Turinį ar komentarus;
- reklaminį Turinį ar komentarus;
- neapykantą skatinantį, pornografinį, smurtinį, destruktyvų ar kitą Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamą Turinį ar komentarus.

DELFI pasilieka teisę kontroliuoti ir pašalinti netinkamą Turinį ar komentarus bei nutraukti paslaugos teikimą be išankstinio įspėjimo ir nenurodydama priežasčių.

Vartotojas turi teisę pašalinti prie jo Turinio esančius komentarus.

Vartotojas įsipareigoja nesiųsti kitiems gavėjams informacijos, kuri gali būti klasifikuojama kaip "šiukšlės".

Vartotojas įsipareigoja nenaudoti Turinio jokiais kitais tikslais ir būdais, išsskyrus asmeninį nekomercinį naudojimą pasinaudojant standartinėmis DELFI Foto funkcijomis.

Bet kuris Vartotojas turi teisę pasinaudodamas standartinėmis DELFI Foto funkcijomis atvaizduoti Turinį kitose nekomercinėse interneto svetainėse (asmeninėse svetainėse, forumuose, bloguose, socialiniuose tinkluose ir pan.). Šiuo atveju Turinys negali būti išsaugomas kitoje svetainėje, o tik gali būti atvaizduojamas iš DELFI Foto svetainės.

Išskyrus Turinio savininką, joks kitas Vartotojas negali kur nors (kompiuteryje, interneto svetainėje, serveryje, duomenų laikmenoje ir kt.) išsaugoti Turinį, jį dauginti (kopijuoti) ar platinti. Vartotojams draudžiama atvaizduoti Turinį kitur ar kitaip negu numato šios Taisyklės.


Registracija ir prisijungimas

Kad galėtų naudotis paslauga, Vartotojas turi sutikti su šiomis taisyklėmis (užsiregistruoti). Vartotojo autorizacija atliekama pagal jo DELFI ID prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Vartotojas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą bei naudojimo pasekmes ir privalo nedelsdamas perspėti DELFI apie neautorizuoto prisijungimo prie savo DELFI ID paskyros bei saugumo pažeidimo atvejus.

Autorinės teisės

Vartotojas, talpindamas turinį į DELFI Foto svetainę, privalo turėti talpinamos medžiagos autoriaus teises arba turėti autoriaus ar kito autoriaus teisių turėtojo leidimą tokiam talpinimui.

DELFI nereikalauja perleisti jai jokių teisių į Turinį, kurį jūs norite talpinti - jūs išsaugote visas Jūsų turimas autoriaus teises. Tačiau DELFI Foto paslaugoje skelbdami Turinį, jūs:
- nemokamai suteikiate DELFI leidimą teikiant DELFI Foto paslaugą naudoti, perdirbti, kopijuoti, atgaminti, platinti, viešai skelbti ir viešai rodyti Turinį visame žiniatinklyje, tame tarpe šioje ir kitose interneto svetainėse, kitoje medijoje;
- nemokamai suteikiate kiekvienam Vartotojui leidimą peržiūrėti jūsų viešą Turinį DELFI Foto svetainėje, taip pat asmeniniam nekomerciniam naudojimui atgaminti, viešai skelbti ir viešai rodyti Turinį, tačiau tik kiek tai leidžia DELFI Foto paslaugos funkcijos ir šios sąlygos;
- DELFI Foto personalui, rangovams ir paslaugų tiekėjams suteikiate leidimą peržiūrėti jūsų Turinį bei atlikti visus kitus reikiamus veiksmus paslaugų teikimo tikslu ar turinio, pažeidžiančio Taisykles, filtravimui.

Šių teisių suteikimas nutrūksta kai jūs pašalinate Turinį iš DELFI Foto.

Rašydami komentarus DELFI Foto svetainėje, Jūs suteikiate DELFI nemokamą, neterminuotą ir neatšaukiamą leidimą atgaminti, platinti, viešai skelbti (įskaitant publikavimą) komentarus, nurodant autoriaus vardą taip, kaip yra paskelbta.

Visa DELFI Foto informacija, išsskyrus Vartotojo Turinį, tame tarpe tekstai, programinė įranga, grafiniai atvaizdai, nuotraukos ir interaktyvios funkcijos yra arba DELFI nuosavybė, arba suteikta DELFI įmonei pagal licenciją ir jai galioja autorių teisių subjektui teikiama apsauga. Bet koks trečiųjų šalių naudojimasis šia informacija be raštiško DELFI sutikimo draudžiamas

Turinio autorius ir kitus autorių teisių subjektus prašome informuoti mus apie galimus jų teisių pažeidimus pateikiant šią informaciją:
- koks konrečiai turinys pažeidžia jūsų autorines teises ir jo puslapio adresą (URL);
- kokioje šalyje galioja jūsų autorinės teisės;
- kokiu būdu pažeidžiamos jūsų autorinės teisės;
- nurodykite autorinėmis teisėmis apsaugoto kūrinio duomenis (autorius, leidėjas, data ir t.t.);
- nurodykite kontaktus kuriais galėtume su jumis susisiekti (el. pašto adresą);
- nurodykite kontaktus, kuriuos galėtume perduoti Turinį patalpinusiam vartotojui, kad jis galėtų tiesiogiai išspręsti problemą (el. pašto adresą);

Įsitikinkite, jog Turinys tikrai pažeidžia Jūsų autorines teises. Nepagrįstas kaltinimas gali sukelti neigiamų juridinių pasekmių.

Autorines teises pažeidžianti medžiaga pašalinama, pažeidėjams laikinai ar neterminuotai atimama galimybė naudotis DELFI Foto paslaugomis.

Paslaugų kaina

Pagrindinės Turinio talpinimo paslaugos yra nemokamos. Vartotojui gali būti pasiūlytos papildomos DELFI Foto ar trečiųjų šalių paslaugos, apie kurių įkainius jis bus informuojamas.


Taisyklių įsigaliojimas ir pakeitimas

Naudojimasis DELFI Foto paslauga bus laikomas sutikimu su šiomis taisyklėmis nuo paslaugos naudojimo pradžios arba iškart po registracijos DELFI Foto svetainėje ir galioja neribotą laiką iki paslaugos ar iki vartotojo paskyros panaikinimo.

DELFI pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti paslaugos funkcijas, struktūrą, apribojimus bei procedūras o taip pat su tuo susijusią dokumentaciją. Vartojas informuojamas apie pasikeitimus DELFI Foto svetainėje.

Kita, nei lietuvių, kalba pateikiamos DELFI Foto taisyklės yra skirtos tik Vartotojo patogumui; sutikdamas su šiomis taisyklėmis Vartotojas patvirtina, jog susipažino su lietuviško varianto sąlygomis.

DELFI pasilieka teisę keisti šias taisykles. Pasikeitimai įsigalioja juos paskelbus DELFI Foto Naudojimosi sąlygų puslapyje ar informavus vartotojus elektroninio pašto žinute. Jei Vartotojas nesutinka su naujomis sąlygomis, jis privalo atsisakyti DELFI Foto paslaugos.

Aptarnavimas

DELFI Foto paslaugos aptarnavimo klausimais prašome kreiptis adresu foto@delfi.lt